1.    Tekturka Krzysztof Starok, ul. Pana Balcera 6/83, 20-631 Lublin. NIP: 9211948189 REGON: 061484460, zwana dalej Sprzedającym, wprowadza niniejszą Politykę prywatności.

2.    Słowa pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym na stronie www.wydawnictwo-tekturka.pl.

3.    Sprzedający podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Klientów oraz osoby odwiedzające stronę internetową www.wydawnictwo-tekturka.pl (dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i innych danych).

4.    Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).

b) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami).

5.    Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez założenie w Sklepie Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres podany podczas rejestracji Konta), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

6.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony www.wydawnictwo-tekturka.pl jest Tekturka Krzysztof Starok, ul. Pana Balcera 6/83, 20-631 Lublin. NIP: 9211948189 REGON: 061484460.

7.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, a także w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient wyrazi w osobnym oświadczeniu dodatkową zgodę, której wyrażenie nie jest konieczne, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

8.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba
że Klient upoważni Sklep do ich udostępniania.

9.    Dane osobowe będą powierzane wymienionym niżej podmiotom w celu wykonania przez Sprzedającego umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych przez Sklep z Klientami:

a) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940, ul. Stawki 2, NIP: 5250007313, Regon: 010684960, KRS: 0000334972 w celu dostaczenia zamówionego towaru.

b) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274, ul. Mineralna 15, KRS 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421 w celu dostarczenia zamówionego towaru.

c) InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-624, ul. Malborska 130, KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 w celu dostarczenia zamówionego towaru.

d) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166, ul.Grunwaldzka 182, KRS 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444, w celu obsługi płatności.

10.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedającym z mocy obowiązującego prawa.

11.  Klient w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może także skierować do Sprzedającego żądanie usunięcia swoich danych.

12.  Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta oraz osoby odwiedzającej stronę www.wydawnictwo-tekturka.pl, zwaną dalej Odwiedzającym. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu.

13.  Sklep przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www.wydawnictwo-tekturka.pl, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

14.  W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego.

15.  Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.

16.  Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się na stronie www.wydawnictwo-tekturka.pl lub przerwanie sesji po zalogowaniu.